DIENSTEN

2D Tekenwerk

DKS Projects B.V. heeft als core business het engineeren, tekenen en modelleren van werktuigbouwkundige installaties binnen de marktsegmenten Utiliteits- en Woningbouw.

Onder 2D tekenwerk verstaan wij het ontwerpen en tekenen van sanitaire-/werktuigbouwkundige installaties, ten behoeve van bestaande of nieuwbouwprojecten. Wij werken zelfstandig het ontwerp van de installaties uit en vertalen dit rechtstreeks naar een uitvoerbare werktekening. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een ontwerp aan te leveren zodat wij deze kunnen vertalen naar een werktekening. 

Onderstaand treft u een greep uit het 2D tekenwerk, welke wij voor u kunnen verzorgen:

Ontwerptekeningen
• Schetsontwerp • Voorlopig ontwerp (VO) • Definitief ontwerp (DO)
Bestektekeningen
Deze tekeningen zorgen samen met de technische omschrijving voor de basis van het bestek. Oftewel het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtgever).
Principeschema's
Deze tekeningen geven in een oogopslag een duidelijk beeld van de werking van de gebouwinstallaties. Tevens worden alle noodzakelijke componenten van de installatie vastgelegd op deze tekening. Deze tekening is in de feite de basis voor de verdere uitwerking op werktekening niveau.
Werk-/montagetekeningen
Een duidelijke gecoördineerde werktekening is onmisbaar voor een goede uitvoering op de bouwplaats. Daarom stellen wij deze op de millimeter nauwkeurig op, om zodoende faalkosten op de bouwplaats te reduceren. Een duidelijke werktekening bestaat o.a. uit het verloop van de installatie, dimensionering van het systeem en de maatvoering.
Sparingstekeningen
Tijdens de ontwerpfase ontvangen we vanuit de bouwkundig aannemer altijd ruwbouw tekeningen van bijv. vloeren of betonwanden. Op basis van deze tekeningen en de regelgeving vanuit bijv. een vloerenleverancier kunnen wij aan de hand van ons installatieontwerp de sparingen opgeven. Hiervoor stellen wij een tekening op die voldoet aan de eisen en regelgeving van de bouwkundig aannemer/vloerenleverancier.
Detail tekeningen
• Schachtaanzichten • Sanitairschetsen • Doorsnedes (bijv. van gangzones) • Aanzichten technische ruimten
Technische ruimte tekeningen
In een technische ruimte bevind zich in feite het hart van de installatie. Hierin worden de cruciale componenten opgesteld om een installatie werkend te krijgen. Omwille van alle verschillende installaties welke zich in deze ruimte kunnen bevinden werken wij deze tekeningen altijd uit in schaal 1:20. Zodoende kan een monteur duidelijk en overzichtelijk zien hoe het e.e.a. gemonteerd moet worden.
Isometrische schetsen
Vanuit een waterleidingmaatschappij wordt nog weleens een isometrische tekening gevraagd van de waterinstallaties. Ook deze kunnen wij voor u voorzien. Tevens kunnen wij dit ook van elke andere discipline aanleveren.
Prefab tekeningen
Om sneller te kunnen bouwen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van prefab elementen. Ook installateurs laten in eigen huis installaties prefabben om zo tijd op de bouw te besparen en/of sneller te kunnen werken. Deze gemaatvoerde tekeningen incl. materiaalstaten kunnen wij met ons tekenpakket gewoon aanleveren.
Revisie tekeningen
Het kan altijd voorkomen dat iets niet helemaal volgens tekening gemaakt kan worden. Tijdens het gehele bouwproces worden alle wijzigingen door de monteur bijgehouden en bij ons aangeleverd. Zo kunnen wij de tekening actualiseren aan de hand van de daadwerkelijk gemonteerde installatie. Vervolgens zullen deze tekeningen bij oplevering worden overhandigd aan de opdrachtgever.
Previous slide
Next slide


Voor het vervaardigen van onze 2D tekeningen maken wij gebruik van Autocad in combinatie met Stabicad.
Doordat wij onszelf hebben aangeleerd om standaard een z-waarde (hoogtemaat) in te geven tijdens het uitwerken van een 2D tekening, kunnen wij vanuit deze “platte” 2D tekening ook een IFC model genereren. Met de snelheid van 2D een 3D model!  

Tevens beschikken wij over onze eigen licenties waardoor wij niet afhankelijk zijn van u als opdrachtgever en met welke software u werkt. 


DKS Projects B.V. kan u volledig ontzorgen op het gebied van 2D tekenwerk.
Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.

Hulp nodig bij uw 2D project?